Barvy života Praha - Hovorčovice
Horoskop podle čínské astrologie

Astrotyp, nebo-li základní čínský horoskop, je nástrojem, který člověku přinese skutečné poznání sama sebe. Jeho prostřednictvím poznáme své základní mentální, charakterové, emoční a tělesné vlastnosti, zdravotní zátěže, a také předurčenou životní cestu. Poznáním svých silných a slabých stránek a talentů můžeme svůj přirozený potenciál rozvinout tím nejvhodnějším způsobem.

Domluvte si konzultaci

Práce s energií
Co je čínská astrologie?

Produktem čínské astrologie je astrotyp - jakýsi horoskop „východního“ typu (představuje astrologické prvky v určitém čase a prostoru). Jeho smyslem je získání všech možností entity (člověka, zvířete, prostoru,…) jako je charakter, zdravotní předpoklady, profesní předpoklady, vztahové předpoklady, osobní životní cesta a další.

Osobní energie člověka
Pro koho je služba osobní energie vhodná?

Pro všechny věkové kategorie (dospělým pomůže v porozumění sama sebe, rodičům v porozumění dítěti).

Na které otázky zná služba osobní energie odpověď?

1. Jak poznat a pochopit sám sebe? (své charakterové vlastnosti, své talenty, způsob rozhodování a další)

2. Jak zjistit svůj zdravotní potenciál? (zdravotní zátěže)
3. Jak zjistit potenciál životní cesty?

Životní energie
Co pro Vás mohu udělat?

Zpracuji a vyložím Vám Váš osobní astrotyp, astrotyp blízké osoby (v případě dospělých osob pouze s jejich souhlasem), ale i astrotyp ostatního typu (prostor, firma apod.).

Průběh služby horoskop podle čínské astrologie Barvy života

Jak se připravit na konzultaci?

Jméno, příjmení a kontaktní údaje, datum a čas narození, účel zpracování astrotypu.

Jak probíhá konzultace?

Konzultace osobní energie probíhá osobně.

Jak dlouho trvá konzultace?

Základní výklad činí 1 hodinu.

Zajímá Vás svůj životní potenciál a jak nalézt klíč k úspěchu?

Objevte své skutečné já, poznejte více sami sebe a nalezněte svoji životní cestu.